• Ми знаємо як оцінити нерухомість з максимальною вигодою!

  Оцінка

  Підприємство є суб'єктом оціночної діяльності відповідно до вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та Закону України "Про оцінку земель", що підтверджено Сертифікатом суб'єкта оціночної діяльності №14550/13 від 08.04.2013р.,виданим Фондом державного майна України. і ліцензією на проведення землеоціночних робіт від 11 квітня 2014 р. серії АЕ №191257.
  "Експертне агентство" пройшло конкурсний відбір в Фонді Гарантування Вкладів Фізичних Осіб та отримало згідно рішення ВД ФГВФО №023/13 від 20.02.2013 року дозвіл на здійснення оціночної діяльності власності банків що ліквідовуються.
  Підприємство працює за наступними напрямками та спеціалізаціями:
  1. "Оцінка об'єктів у матеріальній формі":
  1.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них";
  1.2 "Оцінка машин і обладнання";
  1.3 "Оцінка колісних транспортних засобів";
  1.4 "Оцінка літальних апаратів";
  1.5 "Оцінка судноплавних засобів";
  1.7 "Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність".
  1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".
  2. "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності":
  2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності)";
  2.2 "Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності".
  2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".
  3. Експертна грошова оцінка землі
  Ми спеціалізуємося на оцінці для кредитних установ, але також маємо значний опит та професійно виконуємо оцінку у інших випадках, у тому числі наступних:
  при переоцінці основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;
  при відображенні вартості земельних ділянок та права користування земельними
  ділянками у бухгалтерському обліку відповідно до законодавства України;
  при створенні, реорганізації, банкрутстві, ліквідації підприємств (господарських товариств);
  при виділенні або визначенні частки майна у спільному майні;
  при визначенні інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту на земельні поліпшення;
  при визначенні вартості внесків учасників та засновників господарського товариства;
  при приватизації та іншому відчуженні, оренді, обміні та страхуванні майна;
  при відчуженні заставі та страхуванні земельних ділянок;
  при оподаткуванні майна згідно з законом;
  при визначенні збитків або розміру відшкодування.
  Професійний колектив дає нам можливість швидко та якісно виконати практично будь-яке замовлення на оцінку по всій території України.
  Комплекс послуг складається з наступних розділів: проведення технічної інвентаризації нерухомості (виготовлення технічних паспортів на нерухоме майно);
  оцінка майна та майнових прав, в т.р. земельних ділянок;
  продаж майна (майнових прав), в т.р. земельних ділянок.
  Такий комплекс послуг дозволяє провести підготовку продажу та здійснити продаж майна в найкоротші терміни, так як скорочується час на узгодження технічних складових в підготовці до продажу.
  В складі підприємства працює сертифікований інженер з інвентаризації нерухомого майна (кваліфікаційне свідоцтво, Сертифікат АЕ №003153), що дозволяє підприємству виконувати роботи з технічної інвентаризації, технічні паспорта, висновки щодо виділення в окрему адресну одиницю та інші послуги. Наступним кроком підготовки до продажу є незалежна оцінка .
  Фахівці нашої фірми мають значний досвід з оцінки майна з 1996 р. на території всієї України.
  На поточний момент фірма має ряд сертифікатів та ліцензій, а саме:
  сертифікат суб”єкта оціночної діяльності №278/16 від 08.04.2016 р.;
  ліцензію на проведення землеоціночних робіт від 11.04.2014 р. серії АЕ №191257;
  ліцензію на проведення земельних торгів від 17.03.2011 р. №167 серія АГ№583119.
  Оцінювачі мають відповідну підготовку, свідоцтва та сертифікати, які дають право проводити оцінку майна та території України.
  Регулярно підвищують рівень своєї кваліфікації до вимог нормативної бази з оціночної діяльності.
  Фахівці нашої фірми мають наступні кваліфікаційні свідоцтва: Фахівці постійно та своєчасно проходять підвищення кваліфікації по всім напрямкам оцінки. Представники підприємства працюють в м.Київ, м.Кропивницький та в районних центрах Кіровоградської області. Маємо досвід з оцінки нерухомого майна на території від Львова (ДП Львівський авторемонтний завод") до Криму (ДП "Феодосійський судномеханічний завод"). Ми маємо досвід в оцінці різних видів активів підприємств, а саме : - дебіторської заборгованості, права вимоги та інших активів банків в стадії ліквідації; - нерухомість та земельні ділянки (найбільш крупні замовники - Холдінг "Зерноторгова компанія"; ВАТ "Інтермаш" (Віра-сервіс"); Корпорація XI сторіччя, Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат окислених руд (КГЗКОР) та інші. -літаків (власник Державна льотна академія України). - пакети акцій та цілісні майнові комплекси. Оцінка цих активів включає в себе оцінку різноманітного майна, всіх активів підприємства: нематеріальних, необоротних та оборотних активів підприємства, різного обладнання від верстатів до цілісних автоматизованих ліній, товарів та виробів. Ми оцінювали підприємства для різних цілей, а саме для корпоратизації (ДП Гайворонський тепловозо-ремонтний завод"), для продажу пакетів акцій (ТМ "Волошкове поле"), хлібозаводи та молокозаводи кількох областей. Виконуємо оцінки акцій ВАТ для зборів акціонерів та комісії з цінних паперів (ПАТ Кіровоградський завод дозуючих автоматів").
  - заставне майно: постійно співпрацюємо з банківськими установами України. - нематеріальні активи: ми виконували оцінку вартості договорів (майбутніх надходжень від виконання умов договору), права користування земельними ділянками та інших нематеріальних активів. Найбільш крупними замовниками такої оцінки є банки та міжнародні корпорації (МААК Урга). - державне майно потребує особливої уваги так як оцінка такого майна пов'язана з численними перевірками та рецензіями, виконанням всіх інструкцій та наказів Фонду державного майна щодо такої оцінки. Ми постійно беремо участь в тендерах на оцінку державного майна для цілей оренди, продажу, повертання в державну власність. Лише за початок 2016-17 роки для Фонду державного майна фахівці фірми виконали біля 20 оцінок та отримали позитивні рецензії на них.
  Фахівці ПП "Експертне агентство" беруть активну участь в громадських рухах та спілках оцінювачів. Провідні оцінювачі фірми є членами спілок оцінювачів (АФО, спілка оцінювачів України) та є головами осередків цих спілок по Кіровоградській області.
  Досвід, набутий фахівцями фірми дозволяє якісно та швидко проводити оцінку будь-якого майна на території України.
 • НАШІ КОНТАКТИ

  Ми завжди раді спілкуванню з Вами!
  • +38 (098) 009-18-81
  • +38 (067) 468-06-79
  • Куреневский пер., 4/8, Киев
  Сайт создан и обслуживается в Gasimov Studio